(Elazığ Eczane Teknisyenleri Derneği)

Değişen SUT Uygulamaları Hakkında Önemli Bilgilendirme

YENİ DEĞİŞİKLİKLER SONUCU DEĞİŞEN SUT UYGULAMALARI

HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30 Nisan 2016 tarihli ve 29699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup önemli değişiklikler aşağıda bilginize sunulmuştur.

—–Yeni düzenleme ile ; KKİ uygulamasındaki ilaçların bazı fiyat aralıkları ile uygulanan KKİ oranları değiştirilmiştir.

—-3713 sayılı TERÖRLE MÜCADELE KANUNU  kapsamında zarar görenlerin tedavilerindeki kısıtlamalar kaldırılmış, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı sağlık hizmeti sunucuları yoğun bakım , personel durumu , vb. standartlardan hariç tutulmuştur.

—-1.4.2.c değişikliği ile;  3. basamak sağlık kuruluşu tanımından ‘semt poliklinikleri’kavramı kaldırılarak bazı bölgelerde devlet veya vakıf üniversitelerinin ASM tarzında açtıkları, 3. basamak sağlık tesisi görünümlü, ama aslında 1. basamak hizmetinin verildiği yerler artık SGK açısından sağlık kuruluşu olarak kabul görmeyecektir.

—-1,8,1 deki değişiklik ile;  birikmiş muayene ücretlerinin yatan hasta reçetesinde çıkması engellenmiş , hastanede hastasıyla uğraşan hasta yakınına geriye dönük muayene katılım payı çıkmasından dolayı oluşan mağduriyetler önlenmeye çalışılmıştır.

—-2.4.4.F.1 b) değişikliği ile;  “G80-İNFANTİL SEREBRAL PALSİ” hastalığında 30 seansın üstünde fizik tedavi imkanı sağlanmıştır.

—–2.4.4.F-2 DEĞİŞİKLİĞİ İLE;  Terörle Mücadele Kanunu kapsamında zarar görenlerin fizik tedavi süreleri genişletilmiştir.

—–3.2 – tıbbi malzeme ödeme esasları, 3.2.1 – yatarak tedavilerde tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi başlıklı bölümde yapılan değişiklikle;  tıbbi malzeme tedarikçisi kavramı yerine TIBBİ MALZEME SATIŞ MERKEZLERİ KAVRAMI getirilmiştir.

—–4.1.4 değişikliği ile endikasyon şartı aranan ilaçların prospektüsüne ilave edilen her yeni endikasyon için bu endikasyon ilavesinin kabul edilmeyeceği, söz konusu teşhiste ödenmesi SAĞLIK BAKANLIĞI’nca verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile mümkün olacağı düzenlenmiş olup, bu düzenleme üye ve meslektaşlarımız ile hastaları ciddi anlamda mağdur edecek bir düzenlemedir;

******—-4.1.4 e maddesideğişikliği e) EK-4/A Listesinde yer alan ve SUT’ta endikasyona dayalı özel düzenlemesi olan bir ilacın, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden sonra Sağlık Bakanlığınca sonradan ilacın ülkemizdeki ruhsatlı endikasyonlarına yeni bir endikasyon eklenmesi halinde; ilacın eklenen yeni endikasyonda kullanımı, Sağlık Bakanlığınca hasta bazında verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile mümkündür.

Örnek: xxx ilacı Ek-4/a listede yer alan ve özel düzenlemesi var ve fakat ilacın prospektusune daha sonra endikasyon olarak noropatik ağrı eklendi. Eczacı olarak gelen reçetede noropatik ağrı teşhisini uygun endikasyonlu görüp reçete karşılarsak sıkıntı yaşayacağız. Sağlık Bakanlığı prospektüse ekleme yapmasına rağmen eczacıdanENDİKASYON UYUMU ONAYI aranması hastanın sağlığını tehlikeye atan, eczacıyı ekonomik anlamda yıkan bir düzenlemedir ve meslektaşlarımız ileride bu düzenleme yüzünden haksız kesintilerle uğraştıracaktır.

Bu konu hakkında Sendikamızca gerekli girişimler başlatılmış olup, EK-4/a listede olan ilaçların endikasyon uyumlarına azami özen göstermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

         TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONU