(Elazığ Eczane Teknisyenleri Derneği)

4-10 Nisan Polis Haftası

Polisler, bir ülkenin iç huzurunu, güvenliğini sağlayan resmi bir teşkilattır. Sokaklarda, yollarda, hırsızlık olaylarında, kazalarda ve daha birçok alanda polislerimizi görmekteyiz. Ülkemizde yaşayan insanların önce can sonra mal güvenliğini sağlamaktalar. Eskilerden beri gelen ve Türk devletlerinde de bu yapıya benzer yapılar olmuştur. Çünkü her devletin kırmızı çizgilerinden birisi de devlet içinde güven ortamının sağlanmasıdır. İlk olarak 10 Nisan 1845 yılında Polis Nizamnamesi adıyla teşkilat kurulmuş ve bu teşkilat diğer ülkelerde elçiliklere duyurulmuştur. Cumhuriyetin ilanında sonra ise Polis Teşkilatı adıyla görevine devam etmiştir. Polis teşkilatının önemini ve gerekliliğini anlatmak ve insanları bilinçlendirmek için ise her yıl 10 Nisan günü Polis Haftası olarak kutlanmaktadır.