(Elazığ Eczane Teknisyenleri Derneği)

26 Nisan Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Günümüz Kutlu Olsun

Eczane Teknisyenleri Konfederasyonu 26 Nisan tarihini “Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü” olarak kabul etti.

26 Nisan Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü” kutlu olsun

Değerli Meslektaşlarımız,

Derneklerimizin bir üst kuruluşu federasyondur. Federasyonlarda Konfederasyon çatısı altında çalışmaktadır. Ülkemizde Eczane Teknisyenlerini temsilen 7 federasyonun bir araya gelerek oluşturduğu Eczane Teknisyenleri Konfederasyonu mesleki üst kuruluşumuzdur.

Neden 26 Nisan?

26 Nisan 2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6225 sayılı bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dar Kanunun 9.maddes le 1219 sayılı Kanuna eklenen maddede “ Eczane Teknikeri” tanımlanmış ve 11.madde le Mezkûr Kanuna “Geçici Madde 7” eklenmiştir. Geçici madde 7’de “ 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personel eğitimin tamamlamış olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir” şeklinde düzenleme yapılmıştı. Mesleğin tanımlanması bu tarihte yapıldığından “ 26 Nisan Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü” olarak kutlanacaktır.