(Elazığ Eczane Teknisyenleri Derneği)

29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi Kutlu Olsun

İstanbul’un Fethi 29 Mayıs 1453, Salı günü, şehri günlerdir kuşatan Osmanlı ordusu’nun, şimdi İstanbul olarak bilinen, o zamanki adıyla Konstantinopolis (Constantinople) şehrini Sultan II. Mehmed Han’ın (Fatih Sultan Mehmed) komutanlığında fethetmesidir.

Bu fetihten sonra Osmanlı Devleti İmparatorluk olmuş, henüz 21 yaşında olan Sultan II. Mehmed, “fatih” unvanını da alarak Fatih Sultan Mehmed olarak anılmaya başlanmıştır. Tarihteki en önemli devletlerden olan Doğu Roma İmparatorluğu bu fetihle birlikte sona ermiştir. İstanbul fetih edildikten sonra Orta Çağ kapanmış ve 1789 Fransız ihtilaline kadar sürecek olan Yeni Çağ başlamıştır.